SIKÇA SORULAN SORULAR
 

ARDİYE
(İthalat - İhracat - Reefer - Transit - IMCO'lu-Boş - Taşmalı Flat - Tekne)
İşletmenin denetim ve gözetimi altında bulunan yerlerdeki konteynerlerin muhafaza edilmesi hizmetidir.

Ardiye Başlangıç-Bitiş Tarihi:
İthalat; Gemi yanaşma tarihinden konteynerin boşaltıldığı, karayoluyla yada gemiyle dışarı çıktığı tarihe kadar oluşan bekleme süresini kapsar.
İhracat; konteynerin kara yoluyla giriş yada dolum tarihinden gemiyle çıkış tarihine kadar oluşan süreyi kapsar.
Konteynerin tipine, türüne, malın IMCO'lu olup olmamasına ve malın konteynerden taşmasına göre değişir.
Limanda bekletilen tekerlekli vasıtalar ve terminal sahasına yük alıp vermek amacıyla gelen kara vasıtalarının işletme ile işi bittiği halde terminali terk etmemesi halinde kaldığı her gün için bulunduğu tarifenin iki katı ücrete tabidir.


TAHLİYE HİZMETİ
(Dolu, boş, tehlikeli eşya)
Konteynerin, geminin bordasından vinç ile alınarak istif sahasına alınması ile oluşan hizmettir.


YÜKLEME HİZMETİ
(Dolu, boş, tehlikeli eşya)
Konteynerin, istif sahasından alınarak vinç ile geminin bordasına yüklenmesi ile oluşan hizmettir.


SHIFTING Gemi / Kara / Gemi
(Dolu, boş)
Gemiye yüklenmiş olan konteynerin, çeşitli sebeplerden(yer değiştirme, yanlış yükleme...vs) gemiden karaya, karadan tekrar gemiye alınması ile oluşan yer değiştirme hizmetidir.


SHIFTING GEMİ İÇİ
(Dolu, boş)
Konteynerin, geminin aynı ambarı veya diğer ambarları arasında gemiden indirmeksizin yerinin değiştirilmesi hizmetidir.


YÜKLEME BOŞALTMA HİZMETİ
Eşyanın, rıhtım, geçici depolama yerleri, kara veya deniz vasıtasından alınıp, gemi veya lash layterinin bordasına getirilmesi, yüklenmesi, gemi veya lash layterinin ambar veya güvertesine istif edilmesi veya mukabili hizmetleri ile dökme, katı ve sıvı eşya için kuruluşa veya izin verilmesi halinde iş sahibine ait mekanik vasıta ve tesisler ile yapılan (pnomatik, conveyyor, pipe-line) hizmetleri.


KONTEYNERİN İÇİNİ BOŞALTMA
(IMCO'lu-IMCO'suz)
Konteynerin, bulunduğu istiften CFS(Konteyner yük istasyonu) sahasına alınıp işçi yada forklift ile boşaltılarak araca yüklenmesi ile oluşan liman hizmetidir.


KONTEYNER İÇİNE YÜKLEME
(IMCO'lu - IMCO'suz)
İstifte bulunan boş yada kısmi dolumu yapılan konteynerin CFS sahasına alınıp işçi yada forklift ile eşyanın araçtan konteynere yapılan yükleme hizmetidir.


KONTEYNER TAM TESPİT
(IMCO'lu - IMCO'suz)
Limana dolu gelen konteynerin içerisindeki eşyanın gümrük idaresinin talebiyle sayılmak yada görülmek istenmesi halinde, konteynerin CFS sahasına alınıp tamamının boşaltılıp tekrar doldurulması halinde yapılan hizmettir.
NOT: Konteyner içerisindeki mal tamamen boşaltılıp tekrar yüklenecek olursa yükleme boşaltma tarifesi uygulanır.


KONTEYNER MUAYENE / NUMUNE
Gümrük İdaresinin talebiyle konteynerin bulunduğu yerde açılıp içine bakılması yada ön tarafından numune alınması ile oluşan liman hizmetidir.


KONTEYNERİN TARTILMASI
Konteynerin istiften aktarma aracı ile alınarak tartılması (Aktarma hizmeti hariç), yada konteynerin araç üzerindeyken tartıya alınması ile oluşan kantar hizmetidir.


LİMAN İÇİ AKTARMA
Konteynerin boşaltma yada tam tespit için CFS sahasına alındıktan sonra vazgeçilmesi, tartı için konteynerin aktarma aracı ile kantara götürülüp tekrar istife alınması gibi durumlarda oluşan liman hizmetidir.


LİMAN İÇİ AKTARMA (Ambar önüne)
Parsiyel, tam tespit yada müfrez mal bırakmak için konteynerin istiften alınıp ambar önüne aktarılması hizmetidir.


Terminal - Taşmalı flat konteynerlerde sapansız
Taşmalı flat konteynerlerde konteynerin yada malın araç üzerine stacker ile alınması hizmetidir.


Terminal - Taşmalı flat konteynerlerde sapanlı
Taşmalı flat konteynerlerde konteynerin yada malın araç üzerine sapanla alınması hizmetidir.


Terminal - Yat-tekne yükleri
Yat yada tekne yükünün denize yada karayolu ile çıkacak ise araç üzerine alınması hizmetidir.


KONTEYNERİN KAĞITLA KAPLANMASI
İhracat yüklemesi yapılacak olan konteynerin içinin CFS sahasında kağıt ile kaplanması hizmetidir.


KONTEYNERİN SÜPÜRÜLMESİ
İhracat dolum için konteynerin içinin süpürülmesi işlemidir.


KONTEYNER İÇİNİN YIKANMASI
Konteynerin talep üzerine yıkama istasyonuna getirilip yıkanıp-kurutulması hizmetini kapsar.


YÜKÜN LASHING/UNLASHING'İ
Konteyner içindeki malı sağlamlaştırmak için malı konteynere bağlama yada bağlarını çözme işlemidir.


KONTEYNERE TARPOLİN ÖRTÜLMESİ
Open top konteynerlerde konteyner üstüne muşamba örtülmesi hizmetidir.

  
© 2014 Limar Liman ve Gemi İşletmeleri A.Ş. - Bu sitede kullanılan resim ve belgeler orijinal olup tüm hakları ARKAS'a aittir.
İzinsiz kullanılamaz. - Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ