ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZLimar Liman ve Gemi İşletmeleri AŞ olarak kurum felsefemiz, kültürümüz ve yasalar çerçevesinde Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre konularının tümünü içine alan Entegre Yönetim Sistemimizin amacı; paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, topluma, çevreye ve çalışanlarımıza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir.
 
Bu amaç doğrultusunda ;
 

  • Ulusal ve uluslararası standartlara, yasal gerekliliklere ve diğer beklenti ve ihtiyaçlara göre en iyi hizmeti sağlayarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı,

 

  • Liman hizmetleri yönetimi, alt yapısı ve teknolojileri konusunda sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları dikkate alarak kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturmak, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirmek ve bu alandaki performansımız ile yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmek,

 

  • İnsan kaynağının en önemli değer olduğu bilinciyle, yetkin çalışanlar istihdam ederek ve çalışanlara sürekli yatırım yaparak çalışan kalitesini ve memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,

 

  • Çevre ile ilgili yükümlülüklere uymayı, doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak, yaşam döngüsü ve sürdürülebilir kalkınma bakış açısıyla kirliliği önlenmeyi, atıkları çevreye zarar vermeden yönetmeyi, sürdürülebilir kaynak kullanımını sağlamayı, iklim değişikliğinin azaltılması için enerji kaynaklarını verimli kullanmayı, biyo çeşitlilik ve ekosistemlerin korunması için gerekli önlemleri almayı,

 

  • Risk temelli düşünce yaklaşımı ile süreçlerin etkin şekilde işletilmesi için tüm önlemleri almayı ve ihtiyaç duyulan insan kaynağı, bilgi, altyapı ve çevreyi sağlamayı,

 

  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile idari ve yasal düzenlemelere uymak, sıfır iş kazası ve meslek hastalığı ilkesiyle sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, her türlü iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanarak çalışanlarımızın ve ilgili tüm tarafların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm riskleri sistematik ve önleyici bir yaklaşımla önceden tespit ederek gerekli tedbirleri almak ve bunu sürdürülebilir kılmak,

 

  • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu bilinci ile farkındalığı artırarak çalışanların danışma ve katılımlarını sağlamayı taahhüt eder.

  
© 2014 Limar Liman ve Gemi İşletmeleri A.Ş. - Bu sitede kullanılan resim ve belgeler orijinal olup tüm hakları ARKAS'a aittir.
İzinsiz kullanılamaz. - Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ